HMS og KS

HMS og KS. Helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring.

SHA/HMS-RÅDGIVERE OG KU.         

Vi har personell som har lang erfaring med store prosjekter innen samferdsel og infrastruktur.

I tillegg til våre medarbeidere representerer vi et stort nettverk av selvstendige konsulenter, som har solid erfaring fra en rekke fagområder
innen bygg og anlegg.

Vi har en profesjonell og effektiv tilnærming og er løsningsorienterte.

La oss bidra til at dere blir en foretrukket aktør innen deres bransje.

HMS-relatert
 • HMS

 • SHA

 • Koordinator utførende (KU)

 • Internkontroll

 • Beredskapsplan

 • Gransking

 • Kursing

Kvalitet
 • Bygge opp HMS og KS system som svarer for fremtidens behov.

 • Bruk av Landax styringssystem.

 • FDV dokumentasjon.

Sikkerhet og beredskap

 • Verdi- trussel- og sårbarhetsvurderinger (VTS)

 • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

 • Reisesikkerhet

 • Rådgivning fysisk sikring

 • Operational Risk Management (ORM)

Generelle rådgivningstjenester
 • Bedriftsrådgivning

 • Driftsoptimalisering